Podziękowania

Chciałbym podziękować kilku Osobom i Instytucjom bez których założenie mojej strony internetowej mogłoby być niemożliwe, a na pewno wydłużyłoby się w czasie.

 • Panu Marianowi Hołdzie za wsparcie fachową radą i dokumentacją bez której moja strona internetowa oraz kolekcja byłaby na pewno szczuplejsza.
 • Panom :Wiesławowi Wróblewskiemu i Władysławowi Krupa z Politechniki Wrocławskiej za pomoc w rekonstrukcji samolotu TS-11 Iskra 3H-1209, oraz fachowe doradztwo.
 • Panom : Krzysztofowi Radwanowi, Janowi Hoffmannowi i Maciejowi Madejowi z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za możliwość wglądu do kolekcji muzeum i sfotografowanie brakujących pozycji, oraz fachowe doradztwo.
 • Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu, autorowi artykułów w miesięczniku Mini Replika nr 10, 12, 13-14, 17, 18, 19-20, 22, 25, poświęconych fotelom katapultowym, których materiał został wykorzystany na mojej stronie internetowej.
 • Panu Tomaszowi Sobczakowi za udostępnienie dokumentacji, oraz umożliwienie sfotografowania fotela KM-1M.
 • Panu Krzysztofowi Barczowi za udostępnienie swojej dokumentacji fotograficznej foteli katapultowych K-36 i Martin Baker, które wykorzystałem na mojej stronie internetowej.
 • Panu Jackowi Zachmyc za fachową pomoc techniczną w renowacji  i składaniu foteli katapultowych z mojej prywatnej kolekcji.
 • Panu st.chor.sztab. Zbigniewowi Czerskiemu za fachową pomoc i doradztwo podczas odbudowy mojego samolotu TS-11 Iskra bis D 3H-1209
 • Panu Wacławowi Hołyś za udostępnianie zdjęć, które zostały zamieszczone na mojej stronie internetowej.
 • Panu płk. Zdzisławowi Kierkicz za okazaną pomoc podczas odbudowy mojego samolotu TS-11 Iskra bis D 3H-1209
 • Autorowi mojej strony internetowej.