TS-11 Iskra 1209


Historia samolotu TS-11 Iskra bis D, nr seryjny 3H-1209, nr boczny 1209

Samolot został wyprodukowany  26.08.1974 jako produkt 43 w XII serii liczącej 35 sztuk i przeznaczonej wyłącznie na potrzeby Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Służbę rozpoczął 31.08.1974 i do 16.05.1975 służył w 38 Lotniczym Pułku Szkolnym , od 16.05.1975 do 13.07.1979 służył w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, a od 04.06.1980 w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych jako pomoc naukowa, po tym jak 30.01.1979 o godz. 9.20 pod naporem śniegu zawalił się hangar 60 Lotniczego Pułku Szkolnego w Radomiu niszcząc 26 sprawnych samolotów TS-11 Iskra oraz jeden samolot AN-2.
Z owych 26 Iskier tylko 2 samoloty powróciły do służby, pozostałe samoloty skasowano protokołem kasacyjnym 8/79 z dnia 13.07.1979, przy czym samoloty 3H-1209 i 3H-1210 skasowano odpowiednio p/k 7/79 i 6/79, samoloty te należały do 8 PLM-Sz i 40 PLM-Sz, a w radomskim hangarze znajdowały się zupełnie przypadkowo-przyleciały na wymianę silnika. Pozostałe płatowce  wykorzystano jako pomoce naukowe lub pomniki, resztę samolotów zezłomowano. Z TSWL w Zamościu samolot trafił do Wrocławia do  Lotniczych Zakładów Naukowych, następnie w 2008 roku samolot został kupiony przez kolekcjonera z Jankowa Przygodzkiego. W dniu 17.04.2010 odkupiłem samolot od owego kolekcjonera i stał się oficjalnie moją własnością. Taka jest pokrótce na rok 2012 historia 38-letniego samolotu TS-11 Iskra bis D 3H-1209, który jest przeze mnie sukcesywnie kompletowany i odrestaurowywany, co przedstawiam na zdjęciach w galerii TS-11 Iskra.