Zestaw ratowniczy-awaryjny NAZ-7M

Zestaw awaryjny NAZ-7M jest zmodyfikowaną wersją zestawu NAZ-7. Przeznaczony jest on do podtrzymania funkcji życiowych pilota i łatwiejsze odnalezienie go po katapultowaniu lub lądowaniu przymusowym. NAZ-7M wyposażony jest w radiolatarnię Komar-2M, łódkę ratunkową PSN-1 i pojemnik NAZ-7M. Łódka ratunkowa, automatyczna radiolatarnia i pojemnik NAZ-7M połączone są trzynastometrowym pasem i mieszczą się w nie zajętej przez instalację tlenową fotela sekcji profilowanej pokrywy miski korpusu fotela. W pojemniku NAZ-7M znajduję się : bateria zasilania radiolatarni, zapas żywności, sprzęt biwakowy, środki sygnalizacyjne oraz apteczka z lekami i środkami opatrunkowymi. Zapas żywności zapakowany jest w szczelne polietylenowe pojemniki, a 1,5 litra czystej wody znajduje się w zbiorniku umieszczonym w kieszeni pojemnika NAZ-7M.

Sprzęt biwakowy składa się z suchego paliwa, zapałek sztormowych, noża z piłą, maczety, pudełka z nabojami do broni osobistej, okularów przeciwsłonecznych. Sprzęt ten umieszczony jest w kieszeni wyposażenia pilota. Do środków sygnalizacyjnych należy 10 nabojów sygnalizacyjnych koloru czerwonego, pistolet do odpalania nabojów sygnalizacyjnych, lusterko sygnalizacyjne oraz rozpuszczony środek chemiczny do barwienia wody lub śniegu w celu oznaczenia miejsca przebywania pilota.

Pokrywa profilowana razem z zestawem NAZ-7M włożona jest do miski korpusu fotela. Podczas katapultowania się pilota i fazie otwierania spadochronu następuje oddzielenie pilota od fotela, pokrywa profilowana z zestawem NAZ-7M, pociągana przez uprząż indywidualną, przerywa drut zabezpieczający i wysuwa się z miski fotela. Piroucinaki po upływie około 4 sekund od ich włączenia przecinają linkę mocujące klapy pokrywy i uwalniają pojemnik, radiolatarnię i łódkę ratunkową. Pojemnik oddziela się od pokrywy, wyciąga i włącza radiolatarnię oraz łódkę ratunkową (nadmuchiwana jest ona zamocowaną przy niej butlą), a następnie wszystko zwisa na 13-metrowym pasie podczas opadania pilota po katapultowaniu. W/w zestaw NAZ-7M znajduje się między innymi w fotelach katapultowych K-36 DM, a na podstawie tego właśnie modelu został opracowany ten opis.