K‑5MN i K‑7MN

Fotel katapultowy  K‑5MN i K‑7MN

        Fotel typu K‑5MN zamontowany jest w kabinie pilota, a fotel typu K‑7MN w kabinie szturmana samolotu Jak‑28. Konstrukcyjnie wykonane są analogicznie, za wyjątkiem układu podciągania pasów plecowych         i podnóżek. Oprócz tego na fotelu K‑7MN ograniczniki rozrzutu rąk ustalone są w podniesionym położeniu. Każdy fotel zamocowany jest w kabinie przy pomocy prowadnic i dwóch par rolek oraz opór. Mechanizm strzałowy przegubowo zamocowany jest do elementów siłowych kabiny. Fotele odchylone są do tyłu o kąt 16 względem płaszczyzny pionowej.

        Fotele zapewniają awaryjne opuszczenie samolotu w powietrzu. Katapultowanie każdego fotela realizowane jest przy pomocy teleskopowego mechanizmu strzałowego TSM‑2500‑38‑1‑W, załadowanego pironabojem PK‑16. Dla zapewnienia bezpieczeństwa opuszczania samolotu każdy fotel posiada:

·      połączony układ przywiązywania z mechanizmem podciągania pasów plecowych, automatycznie ustalający prawidłowe położenie ciała pilota przed katapultowaniem;

·      ograniczniki rozrzutu rąk, dźwigniowe chwytniki nóg i głęboki zagłówek;

·      stabilizujące klapy z układem SPS‑2M, który obejmuje I i II spadochrony stabilizujące, fartuch wyciągający, główny spadochron i zapas awaryjny NAZ‑7.

       Otwarcie zamków I i II spadochronu stabilizującego odbywa się za pomocą automatów AD‑ZU‑Ja i PPK‑2P, umieszczonych na fotelu, co obniża minimalną bezpieczną wysokość katapultowania. Oprócz tego, sterowanie układem oswobodzenia pilota od fotela odbywa się w razie konieczności ręcznie.

        Układ blokowania katapultowania wyklucza możliwość katapultowania przy niezrzuconej osłonie lub pokrywie luku i zapobiega jednoczesnemu katapultowaniu pilota i szturmana. Przygotowanie agregatów foteli do katapultowania, a także zrzut osłony kabiny lub pokrywy luku kabiny przed katapultowaniem realizuje się przy pomocy powietrznego układu awaryjnego opuszczania samolotu.